Башкы“Манас” бизге керек ыйык курандай,


“Манас” бизге керек өткүр куралдай.


Көнкү кыргыз кеталбайбыз эртенге


Көнүлдөрду “Манас” менен сугарбай.Кыргыз баштан акыл жактан балбан эл,


“Манас” үчүн дайым күйүп жанган эл.


Өлбөс эпос, кутман эпос жаратып,


Өзун кыргыз өлбөс кылып алган эл.
Сооронбай Жусуев.